Talerze szlifujące

talerz 2R

talerz Turbo

talerz DG-żywica

talezr ZX

talerz 250